De Bildtse Cup Commissie

Op dit moment bestaat de Bildtse Cup uit zes personen van de vier verschillende 'Bildtse' tennisclubs. 


Ouwe Syl

St.-Anne

Minnertsga


St. - Jabik


Trienke Oegema-Vrieswijk
Minnerstga

Secretaris

 • wedstrijdindeling
 • sponsoring
 • aanspreekpunt baan Minnertsga tijdens BC

Anneke van der Woude
Ouwe-Syl

Penningmeester

 • sponsoring
 • aanspreekpunt baan Ouwe Syl tijdens BC

Erik Bronger

St. - Anne

Commissielid

 • wedstrijdindeling
 • sponsoring
 • website
 • aanspreekpunt baan St.-Anne tijdens BC

Letty van der Mossel
St. -Anne

Commissielid

 • wedstrijdindeling
 • sponsoring
 • aanspreekpunt baan St.-Anne tijdens BC

Wytse Gerke Sloterdijk

Minnertsga

Commissielid

 • sponsoring
 • aanspreekpunt baan Minnertsga tijdens BC

Rick de Vries
St. Jabik

Commissielid

 • facebook
 • sponsoring
 • aanspreekpunt baan St.-Jabik tijdens BC